Handleiding bij de Cyber tempel

geschreven door:

A) het begin venster

-1.boedhas

Om een boedha te kiezen :klik op een van de icoontjes onder"BOEDHAS"(steen of goud). Als je dat gedaan hebt zal de boedha verschijnen in je CYBERTEMPEL klik nogmaals op het icoontje om de Boedha te laten verdwijnen. Wil je een andere Boedha klik dan op het andere icoontje, dit gaat ook waneer de andere Boedha nog niet van het scherm verwijdert is.

-2.offeren

om te offeren klik je op de knop "OFFERS"en het ofer venster vershijnt ,klik nogmaals om het venster weer te sluiten. meer hierover in deel"B"

-3. resetten

Als je opnieuw wilt beginnen met offeren en boedhas te laten verschijnen dan klik je gewoon op de knop "RESET" en alle offers en boedhas zullen uit de cybertempel verdwijnen.

-4.de knoppenbalk(zie punt C)

om de knoppenbalk te activeren klikt men op de knop "KNOPPENBALK" boven de grote "OFFERS" knop. u zult zien dat bij de eerste klik uw browser venster ietsie breder zal worden aan de rechterkant, bij de twede klik zal de knoppenbalk verschijnen.

-5.de dalai lama locator(zie punt D)

om de dalai lama locator te openenklikt men op de knop "DL LOCATOR" boven de grote "OFFERS" knop en er zal zich een nieuw browser venster openen met de dalai lama locator.

-6.de handleiding

wilt u deze handleing nog eens herlezen klik dan op de knop "HANDLEIDING".Er zal een nieuw browser venser open gaan met de handleiding.

-7.E-mailen

Om een E-mailtje naar boedha te sturen klik je op de knop "E-MAIL". Als je dat gedaan hebt zal de E-mail browsrer die op uw computer geinstaleerd staat zich openen en kunt u een email sturen naar de Boedha. Welkt dit niet op uw computter open dan zelf uw email browser en stuur een E-mail naar "nonkelgermain@hotmail.com"

-8.meer opties

wilt u nog meer doen met uw huistempel klik dan op de knop "MEER" rechts onder en de gevraagde informatie verschijnt

B) offeren

-1.geld offeren

om geld aan Boedha te offeren klikt men op een van de geld knoppen nl. "RUPIES", "EUROS","DOLLARS" of "BATHS" en er zal geld verschijnen op uw cybertempel, klik nogmaals om het terug te laten verdwijnen.

-2.kaarsen offeren

Als u kaarsen wilt offeren klikt u op de knop "KAARSEN" en de kaarsen zullen in uw tempel verschijnen klik op "PLAY" (&Mac220;) en de kaarsen zullen vlam vatten. Druk u op "STOP"(het vierkantje) dan zullen de kaarsen uitgaan .Om de kaarsen weer weg te doen drukt men nogmaals op de knop "KAARSEN" en de kaarsen zullen verdwijnen(dit gaat ook als de kaarsen branden).

-3.wierook offeren

Als u wierook wilt offeren klikt u op de knop "WIEROOK" en de kaarsen zullen in uw tempel verschijnen klik op "PLAY" (&Mac220;) en de wierook zal beginnen branden. Druk u op "STOP"(het vierkantje) dan zullen de kaarsen uitgaan .Om de wierook weer weg te doen drukt men nogmaals op de knop "WIEROOK" en de kaarsen zullen verdwijnen(dit gaat ook als de wierook brand).

-4.fanta offeren

Als u fanta wilt offeren klikt u op de knop "FANTA" dan verschijnt er een rood en een groen fanta flesje. U kunt ook het groene of rode flesje fanta apart offeren door op "GROEN" of "ROOD"te drukken ,om de flesjes terug weg te doen drukt men nogmaals op de knopen "GROEN", "ROOD" of "FANTA" (als je op "FANTA" drukt verdwijnen beide flesjes)

-5. de "flip move" position

U kan door op de knop "F.M" ( flip move) te drukken het offer venster laten opzij schuiven . waneer u op de "F.M" knop duwt zal er vanboven in uw venster een "OFFERS" knop verschijnen drukt u op deze knop dan zal het offervenser zich weer openen. Als u een groot scherm hebt kunt u ook gewoon et offerkader vastpakken en naar beneden verslepen. U kunt ook in de knoppen balk uw offervenster tonen en verbergen.

het offer kader in de "flipmove" position:

-6. als u klaar bent met offeren

Als u klaar bent met offeren drukt u op de "OK" knop of op het viekantje lings boven in het offervenster.

OPMERKING:alle offergaven kunnen tegelijk in de tempel verschijnen

C) de knoppenbalk

-1.boedhas

Om een boedha te kiezen :klik op een van de icoontjes onder steen of goud bovenaan de balk. Als je dat gedaan hebt zal de boedha verschijnen in je CYBERTEMPEL klik nogmaals op het icoontje om de Boedha te laten verdwijnen. Wil je een andere Boedha klik dan op het andere icoontje, dit gaat ook waneer de andere Boedha nog niet van het scherm verwijderd is.

-2.geld offeren

om geld aan Boedha te offeren klikt men op het geld icoontje in de knoppenbalk en er zal geld verschijnen op uw cybertempel, klik nogmaals om het terug te laten verdwijnen.

-3. frisdrank offeren

om frisdrank aan Boedha te offeren klikt men op het coca cola icoontje in de knoppenbalk en er zal frisdrank verschijnen op uw cybertempel, klik nogmaals om het terug te laten verdwijnen.

-4. kaarsen en wierook offeren

om kaarsen en wierook aan Boedha te offeren klikt men op het kaars icoontje in de knoppenbalk en er zullen kaarsen en wierook verschijnen op uw cybertempel, klik nogmaals om het terug te laten verdwijnen.

-5.de dalai lama locator(zie punt D)

om de dalai lama locator te openenklikt men op het vergrootglas icoontje en er zal zich een nieuw browser venster openen met de dalai lama locator.

-6.offeren

om te offeren klik je op het offervenser icoontje beneden aan de knoppen balk en het ofer venster vershijnt ,klik nogmaals om het venster weer te sluiten.

D) dalai lama locator

E) waarschuwingen

-1)soms kan het gebeuren dat u meerdere keren moet klikken voor er iets gebeurt als u op een knop drukt dat is te weiten aan uw browser met de nieuwe CYBERMEN explorer 6.0 hebt u dit probleem natuurlijk niet.

-2)als u zich niet als een goede Boedist gedraagt zal u door de speciale cyberman filter verbannen worden uit de tempel.

-3)als u van plan bent de cybertempel te haccen denk er dan nog even over na want Boedha zal u dan waarschijlijk geen plaatsje geven in één van de 7 hemelen.

-4) het is aan te raden niet te veel offers weg te nemen ,Boedha zou meschien slecht humeurd worden.